Genom åren har yrkeskategorin sophämtare kämpat fackligt för att få upp sina löner till en rimlig nivå och idag har en sophämtare i lön 29 400 kronor, om vi ser till medellönen på hela kategorin sophämtare. Eftersom den här siffran är en medellön skiljer det sig dock mycket åt mellan individerna. I den ingår heller inga ersättningar, bonusar och tillägg.

Därför varierar lönen en del i praktiken. Det finns många sophämtare som exempelvis tjänar kring 365 000 kronor. Det bero på flera faktorer såsom Ob-tillägg, vilket företag personen jobbar för och antalet timmar per vecka.

Lön för sophämtare – statistik

Genomsnittslönen som är dokumenterad i offentliga källor baserar sig på en bred beräkning och inkluderar även den typ av anställda som sysslar med hantering och bortforsling av skrot och metaller, samt yrkeskategorin snöskottare och de som jobbar inom förvaltning med tömning av papperskorgar, krattning av löv med mera.

Medellönen är alltså som inledningsvis nämndes 29 400 kronor per månad. Siffran baserar sig på kalenderåret 2021 men vi kan anta att 2022 ser ungefär likadant ut. Några stora förändringar är knappast aktuellt idag med en kommande inflation på ingång och en nedgång i ekonomin.

Lönefördelningen mellan könen

Många ser sophämtaryrket som en mansdominerad bransch, vilket är helt sant. Men här kan vi notera att löneskillnaderna är mycket små, inte minst om man jämför med högutbildade yrken som civilingenjör eller läkare, där löneskillnaderna är större.

En genomsnittslön för kvinnor 2021 låg på 29 200 vilket är en skillnad på 200 kronor. Det här är inget nytt fenomen utan har varit ett faktum i yrkeskategorin i många år. Tidigare år såg löneskillnaderna exempelvis ut så här.

2019:

  • Medellön för kvinnor: 28 300 kronor
  • Medellön för män:28 500 kronor

2020:

  • Medellön för kvinnor: 28 700 kronor
  • Medellön för män 28 800 kronor

Skiljer sig lön för sophämtare åt i landet?

Det förekommer regionala skillnader när det gäller lön för sophämtare på olika håll i landet. Sophämtare i Uppsala har bland de lägsta lönerna i landet och Stockholm ligger högst genom sin medellön på 29 750 kronor.

  • Jönköping: 28 500 kronor
  • Örebro: 28 900 kronor
  • Stockholm: 29 700 kronor
  • Uppsala: 27 700 kronor
  • Östersund: 27 500 kronor
  • Kalix: 28 700 kronor

Det här har sophämtare i lön i privat och offentlig sektor

Enligt statistik, som vi också kompletterat med att läsa en del trådar om yrket i forumet Flashback, finns det även skillnad mellan offentlig och privat sektor. Den privata sektorn ligger aningen högre i yrkeskategorin. Medellönen i kommunal sektor ligger å andra sidan på 28 400 kronor. I den privata sektorn är en medellön på 29 500 kronor per månad.

Att jobba som sopåkare

Det vi diskuterat så här långt i artikeln är att svara på frågan ”vad har sophämtare i lön?”. Vi vill därför avsluta med att säga att sophämtning är en mycket viktig samhällsfunktion och det är viktigt att den inte slås ut av olika faktorer. Det är alltså ett viktigt yrke med stor samhällsnytta som är oumbärligt i ett samhälle.

Sophämtare – Lön, Utbildning & Jobb

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *