Stödpedagog är än idag ett yrke som blandas ihop med andra yrken. Det är tyvärr inget ovanligt även om man inom vården försöker kategorisera olika yrkesgrupper så att alla ha sin specifika spetskompetens med allt vad det innebär.

En stödpedagog är mycket mer än en annan titel på en personlig assistent eller vårdbiträde. Yrket går ut på en hel del andra saker och innehåller helt andra moment än vad en personlig assistent ofta jobbar med.

Behandlingsassistent och stödpedagog har tidigare legat i samma kategori. Nu har man dock utvecklat dem till två olika titlar. En stödpedagog arbetar med LSS, medan en behandlingsassistent arbetar i missbruksvården. Titlarna blandas fortfarande ihop en hel del men vi tror att det kommer att bli klarare i framtiden då spetskompetensen i respektive yrke håller på att utvecklas.

Löneutveckling för stödpedagoger från 2015 och framåt

Lönerna för våra svenska stödpedagoger har successivt ökat Sedan 2015, även om det inte är så mycket. Då låg medellönerna för kvinnor och män på cirka 27 700 kronor i månaden och det har ökat gradvis. År 2018 var medellönen cirka 30 000 kronor. Mellan 2020 och 2021 ökade medellönen med 1 000 kronor i månaden. Även idag är kvinnliga stödassistenters löner högre än männens.

Din erfarenhet och utbildning är också en faktor i hur din lön kommer se ut. Ingångslönen är i dag ungefär 22 560 kronor per månad. Siffror från 2022 ser ut som följer:

  • 24 870 kronor per månad (Nyutbildad)
  • 30 540 kronor per månad (4-9 års erfarenhet)
  • 36 720 kronor per månad (Jobbat mer än 10 år)
  • 37 640 kronor per månad (Jobberfarenhet som är mer än 20 år)

Löner runtom i landet

Sämst lön är det i Skåne på 27 738 kronor. Siffror från 2022 visar att bäst betalt får du som stödpedagog i Stockholm med 32 281 kronor. Det ser alltså väldigt olika ut i landets regioner.

  • Göteborg (Västra Götaland): cirka 30 047 kronor per månad
  • Norrköping (Östergötland): cirka 27 743 kronor per månad
  • Jönköping: cirka 30 764 per månad
  • Örebro: cirka 27 800 kronor per månad

Stödpedagogernas status på arbetsmarknaden

Facket Kommunal är den fackliga sammanslutning som arbetar för att skapa bättre förutsättningar för yrket och specialisera det. Många kommuner anpassar utbildningar efter egna behov. Det leder i sin tur till att det numera finns flera yrkestitlar inom vård och omsorg än vad det fanns förut. På det sättet hoppas man att vården för dem som behöver olika typer av assistans sak förbättras.

Så här är det att jobba som stödpedagog

En stödpedagog är alltså inte samma sak som hemtjänst eller personlig assistent. Det är många som tyvärr verkar tro det, vilket framgår bland annat om du läser om yrket på webbforumet Flashback.

En stödassistent stöttar vårdtagaren i vardagslivet och hjälper till med att stödja den personen att klara saker på egen hand också.

Utbilda dig till stödpedagog

För att bli stödpedagog kan du gå på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Du kan också gå kurser på Komvux och läsa till stödpedagog.

Stödpedagog – Lön, Utbildning & Jobb

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *