Att jobba inom hemtjänsten ställer numera högre krav på den anställde än för några år sedan. Idag vårdas en stor del av våra äldre i hemmet. Därmed kan det falla på hemtjänsten att dela ut mediciner, sköta om personer som är helt sängliggande med mera.

Det har också gjort att lönerna blivit högre något inom yrket, även om det fortfarande är ett jobb som har en av de lägsta lönerna på marknaden. Ett person som är utbildad undersköterska hade kalenderåret 2021 en medellön på 26 400 kronor i månaden. För en outbildad personal är det lite mindre.

Lönerna för 2022 och framåt kommer sannolikt inte att stiga nämnvärt och det här har hemtjänsten i lön även framöver. Vi rekommenderar alla som tar jobb inom hemtjänsten att kontrollera att företaget har kollektivavtal, vilket är en trygghet för arbetstagaren.

Timanställd inom hemtjänsten

Inom yrkesområdet hemtjänst finns många timanställda. Det är ett medvetet val i verksamheterna så att de snabbare kan anpassa personalstyrkan uppåt eller nedåt om det finns mer eller mindre jobb. Vårdtagarna kan åka in på ett vårdhem, ligga på sjukhus eller avlida och då förändras förstås behovet av personal. Att ha timanställda underlättar för företaget att anpassa sig till det.

En personal på hemtjänst per timme tjänar mellan 130-160 kronor, beroende på erfarenhet och utbildning. En undersköterska tjänar alltid lite mer än en hemtjänstpersonal utan utbildning.

Hemtjänsten jobbar i skift dagar och kvällar och jobbar även helger. OB-tillägg finns men är inte alls lika stort som exempelvis inom handeln.

Skillnader inom regionerna

När det gäller regionala skillnader är den väldigt liten i olika delar av Landet. Det kan skilja sig med någon hundralapp och i Stockholm tjänar hemtjänsten i snitt cirka 100 kronor mer än i resten av landet. Men lönerna ligger överlag mellan 25-26 000 kronor.

Skillnaden mellan könen är också ytterst liten, med den ovanligt detaljen att kvinnor tjänar mer. I det här fallet 100 kronor mer i månaden i genomsnitt.

Det här har hemtjänsten i lön i olika delar av landet

  • Stockholm 26 300 kronor
  • Östra Mellansverige 25 200 kronor
  • Småland 25 600 kronor
  • Sydsverige 25 600 kronor
  • Västsverige 26 100 kronor
  • Norra Mellansverige 25 600 kronor
  • Mellersta Norrland 25 100 kronor
  • Övre Norrland 25 500 kronor

Yrkesroller inom hemtjänsten

Att sköta logistiken på hemtjänsten är en stor apparat och kräver mycket planering och struktur. På en hemtjänst jobbar det en eller flera personer som sköter den biten och de kallas för samordnare. De har en något högre lön än de som sköter om vårdtagarna.

Högst upp i verksamheten finns en enhetschef som har ansvar för alla övergripande frågor och även för budgeten och att avtal hålls och så vidare. Enhetschefen är den som rapporterar upp till företagets ledning som i sin tur står under VD:n.

Att jobba inom hemtjänst

Många som börjar inom hemtjänst trivs och väljer att stanna kvar. Om du älskar att arbeta med människor är det här verkligen ett jobb för dig. Här har du dagligen kontakt med de du vårdar och många kommer sina vårdtagare nära.

Det är ett flexibelt jobb med många olika arbetsuppgifter där du ofta få jobba i samarbete med sjuksköterskor och vården i övrigt.

Hemtjänsten – Lön, Utbildning & Jobb

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *