En stödassistent är en person som stöttar och hjälper andra personer med en funktionsnedsättning. Yrket kommer med många olika variabler, och har även flera olika namn. Idag tjänar kvinnor något mer än män, genomsnittslönen är 30 000 kronor. Den sektor med den lägsta medellönen är den statliga sektorn med 29 600 kronor.

Skillnaderna i lön genom landet

Kvinnliga stödassistenter tjänar något mer än manliga. Senast medellönen var jämlik var 2015, innan och efter är det kvinnorna som tjänar marginellt mer i lön enligt statistiken. Dock finns det en skillnad på kommunal nivå, där lönen varierar en del.

  • Medellönen i Göteborg ligger på 20 098 kronor
  • Stödassistenter i Malmö tjänar i snitt 27 380 kronor
  • Jobbar du i Stockholm får du 28 157 kronor

Den högsta lönen inrapporterad för en stödassistent ligger på 33 600 kronor (ungefär 23 520 kronor efter skatt), medan den lägsta är 23 600 kronor (ungefär 16 520 kronor efter skatt). Båda två är i den regionala sektorn. Regionerna med högst löner är Västsverige och Mellersta Norrland.

Det här krävs för att jobba som stödassistent 2022

För att få jobb som stödassistent är det en fördel om du har gått antingen vård och omsorgslinjen eller barn och fritidslinjen med inriktning på socialt arbete på gymnasiet. Alternativt att du har utbildning som undersköterska. Du kan även få hjälp av din arbetsgivare att vidareutbilda dig inom olika funktionsvariationer, kommunikation och bemötande.

Det är inte alla kommuner och landsting som har de här kraven på utbildning, du kan få jobb som stödassistent och jobba per timme helt outbildad. Då finns ofta krav på avslutad gymnasial utbildning och erfarenhet av arbete med människor i utsatt position, HVB hem eller liknande.

Stödassistent som yrke

Stödassistenter arbetar med personer som fått rätt till insatser enligt LSS, och detta kan ske på olika vis. Bland annat finns det tjänster inom daglig verksamhet, på korttidsboenden och hemma hos personen i fråga. I vissa tjänster förkommer även att jobba natt.

Stödassistent kan även kallas för boendestöd, habiliterings- assistent eller personal, eller arbetshandledare. Det är ungefär samma arbete som utförs, med variationer beroende på var tjänsten finns.

Arbetar du med boendestöd kan det handla om vardagliga sysslor så som handling, städ, hygien, matlagning, eller andra sysslor som social- eller vårdkontakter. Det är brukarens behov som avgör.

Habiliteringspersonal finns i den dagliga verksamheten där det kan handla om allt från att vara ett stöd vid en arbetsplats till att driva interna verksamheter så som café eller konst. Det kan även handla om att stimulera sinnena med bad, sjukgymnastik eller musik.

Utöver de här kategorierna kan du även jobba i barn och ungdomsverksamheter där behovet av stödassistans finns. Många gånger kan det vara för att kunna ge vårdnadshavare avlastning, men också i skola, förskola och fritids.

Anställningsprognos

Idag jobbar cirka 70 300 personer som stödassistenter, varav de flesta finns i Hallands och Västra Götalands län. Minst finns i Västernorrland och Jämtland. Har du relevant utbildning ser arbetsmarknadsprognosen väldigt god ut under det kommande året och nästkommande fem, enligt arbetsförmedlingens prognos 2022.

Stödassistent – Lön, Utbildning & Jobb

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *