Lönerna för en elevassistent varierar från vilken sektor du är anställd i. De varierar även i olika delar av landet. Idag är medellönen för en elevassistent 26 000 kronor. Kvinnor tjänar något mer än män. Sektorn med den högsta medellönen är landstinget.

Eftersom det är de enskilda rektorerna på skolorna som avgör hur mycket resurser som ska läggas på elevassistans är det en ganska tuff arbetsmarknad. Idag jobbar ungefär 33 900 personer som elevassistenter, de allra flesta i Hallands och Västra Götalands län. Minst antal elevassistenter finns det i Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Norrbottens län.

Löneökning och skillnad mellan män och kvinnor

Det här yrket är ett av få där kvinnliga elevassistenter får mer i lön än män.

  • 2019 var medellönen för kvinnor 25 100 kronor och män tjänade 24 700 kronor
  • 2020 ökade kvinnornas lön till 25 600 kronor medan männen fick 25 200 kronor
  • 2021 var löneökningen densamma som året innan – 500 kronor – för kvinnor till 26 100 kronor medan männen fick en aningen högre löneökning – 600 kronor – till 25 800 kronor

Siffrorna här är bruttolöner räknade på en heltidstjänst, alltså skatten är inte dragen. Här är inte heller andra bonusar eller övertid inräknat. Exempel på vad en elevassistent tjänar i lön kan se ut såhär:

  • Bor du i Stockholm och tjänar 26 033 kronor, får du 20 410 kronor efter skatt.
  • I Härnösand med samma lön, får du däremot 19 230 kronor efter skatt.
  • Helsingborgsbor får 19 971 kronor på 26 033 kronor i bruttolön.

Den lägsta rapporterade lönen under 2022 är 22 000 kronor, vilket ger ungefär 15 400 kronor efter skatt.

Jobba som elevassistent

Elevassistenter finns idag i vanlig skola och i särskola. Att vara elevassistent innebär att du hjälper, stödjer och stimulerar elever i grund- och gymnasieskola med behov av särskilt stöd i skolarbetet, enskilt och i gruppsammanhang. Det kan vara allt från läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter till att fungera psykosocialt i klassrummet.

Tjänsten är en så kallad uppehållstjänst. Det är inte en året-runt-anställning eftersom barnen inte går i skolan hela året.

I dagsläget ser skolorna gärna att du antingen har gått barn och fritidsutbildningen på gymnasiet eller studerat vid en yrkeshögskola samt har specialutbildning i funktionshindret barnet har, till exempel autism. Däremot kan du få jobb även om du är outbildad så länge du kan visa likvärdig kompetens som utbildningarna ger.

Elevassistent och facket

Elevassistenter finns i branschen förskola och skola inom Kommunal. Deras arbete är att se till att du bland annat har bra arbetsvillkor, assistera vid löneförhandlingar, stötta dig juridiskt vid en eventuell tvist och mycket mer. De kan också hjälpa dig med vad du kan begära som elevassistent i lön av din arbetsgivare. Arbetet Kommunal gör är till för att ge dig en så bra arbetsplats som möjligt, med en rättvis lön, trygg anställning och se till att du inte blir utnyttjad på din arbetsplats.

Något mer Kommunal arbetar med är att ta till vara på elevassistenters kompetens och kunskap så att de kan förvaltas bättre och spridas till de assistenter som arbetar utan utbildning.

Elevassistent – Lön, Utbildning & Jobb

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *