Jobbet som bilmekaniker har blivit transformerat i grunden de senaste decennierna. Det var till en början ett jobb som gick ut på att kunna maskinteknik, men som idag ofta handlar lika mycket om att kunna elektronik och datateknik.

Lönestatistik för 2021 visade att en bilmekanikeri lön ligger på ett genomsnitt på 31 400 kronor per månad. Beloppet omfattar grundlönen utan bonusar, övertidstillägg eller helgersättningar. Eftersom det här är en genomsnittslön skiljer lönen sig åt mellan individer. Det finns bilmekaniker som tjänar 40 000 kronor i månaden och de som å andra sidan tjänar 30 000 kronor.

Ett framtidsyrke

Bilmekaniker är ett efterfrågat yrke och det gäller under 2022 och ett antal år framåt. Bilindustrin står inför en ökande produktion i framtiden och då behöver det anställas utbildade bilmekaniker.

Så har vi givetvis underhåll och reparationer av den stora transportsektorn med hela den stora fordonspark som finns där och som bara beräknas öka. Privatpersoner står förstås även de för sin beskärda del av fordonsägande.

Lön för bilmekaniker i jämförelse med andra yrken

Om du jämför med andra jobb inom teknik är lönen relativt låg. En ingångslön för en maskiningenjör är till exempel inte så mycket högre, men där finns större potential till löneökning genom att göra karriär och genom arbetslivserfarenhet. Jämför du med en lön för sophämtare är deras lön något mindre, där medellönen ligger på 29 400 kronor i månaden.

Fördelning mellan könen

Jobbet som bilmekaniker är mansdominerat. Tyvärr skiljer sig lönerna åt väldigt mycket än så länge. År 2021 låg en genomsnittslön för kvinnliga bilmekaniker på 26 900 kronor och för män låg lönen för samma jobb på 31 500 kronor. Vi kan bara hoppas att med den ökade efterfrågan som sannolikt kommer att ske de närmaste åren, kan det här lönegapet minska och kvinnor begära mer i lön.

Det här har bilmekanikeri lön runtom i Sverige

Det är en del skillnader i lön i landets olika delar. Bäst betalt har bilmekaniker i Norrbotten och vi kan anta att det är för att det är en bilberoende region där den här typen av jobb är efterfrågat. Genomsnittslönerna på olika orter ser ut som följer:

  • Jönköping: 29800
  • Örebro: 28000
  • Stockholm: 30 000 kronor
  • Göteborg: 31000
  • Piteå: 33400

Att jobba som bilmekaniker

För inte så många decennier sedan var bilmekaniker ett tungt och smutsigt jobb. Visst är det fortfarande fysiskt krävande, men med hjälpmedel och utrustning ser det ändå helt annorlunda ut än vad det gjorde för några år sedan.

Vad har en bilmekanikeri lön i offentlig och privat sektor

Jobbet har blivit betydligt mer moderniserat och det är en process som fortgår allteftersom vi går över till eldrivna fordon som bland annat kräver en helt annan typ av underhåll.

Lönemässigt är det även skillnader beroende på om du jobbar i privat eller offentlig sektor. En statsanställd bilmekaniker har en genomsnittslön på 29 900 kronor. En kommunala anställd bilmekaniker tjänar däremot lite med mer en medellön på 30 500 kronor.

Det är inom den privata sektorn som en bilmekaniker kan tjäna mest. Där ligger lönen då på 31 400 kronor per månad.

Bilmekaniker – Lön, Utbildning & Jobb

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *